Rikked, põhjused ja kõrvaldamine

HOIATUS

warning

Vigastusoht pöörlevate propellerite tõttu!

Segaja tööpiirkonnas ei tohi viibida inimesi. Vigastusoht!

 1. Tähistage ja tõkestage tööpiirkond.
 2. Kui tööpiirkonnas ei ole inimesi, lülitage segaja sisse.
 3. Kui tööpiirkonda sisenevad inimesed, lülitage segaja kohe välja.

Rike: Segaja ei käivitu

 1. Võrguühenduse katkestus või lühis kaablis või mootori mähises.
 2. Laske elektrikul kontrollida ühendusi ja mootorit ning vajaduse korral välja vahetada.
 3. Kaitsmete, mootori kaitselüliti või seireseadiste rakendumine.
 4. Laske elektrikul kontrollida ühendusi ja seireseadised ning vajaduse korral välja vahetada.
 5. Laske elektrikul paigaldada või seadistada mootori kaitselüliti ja kaitsmed tehniliste nõuete kohaselt, lähtestage seireseadised.
 6. Kontrollige, et propeller pöörleks kergelt, vajadusel puhastage propellerit ja liugrõngastihendit.
 7. Tihenduskambri seire (valikuline) katkestas vooluringi (olenevalt ühendusest).
 8. Vt jaotist „Rike: liugrõngastihendi leke, eelkambri/tihendusruumi kontroll teatab rikkest ja lülitab segaja välja“

Rike: Segaja käivitub, kuid mõne aja pärast rakendub mootori kaitse

 1. Mootori kaitselüliti on valesti seadistatud.
 2. Laske elektrikul kontrollida ja korrigeerida aktivaatori seadistust.
 3. Voolutarbe suurenemine suurema pingelanguse tõttu.
 4. Laske elektrikul kontrollida üksikute faaside pingeväärtuseid. Konsulteerige elektri teenusepakkujaga.
 5. Ühenduses on olemas ainult kaks faasi.
 6. Laske elektrikul kontrollida ja korrigeerida ühendusi.
 7. Liiga suur pingeerinevus faaside vahel.
 8. Laske elektrikul kontrollida üksikute faaside pingeväärtuseid. Konsulteerige elektri teenusepakkujaga.
 9. Vale pöörlemissuund.
 10. Laske elektrikul ühendusi parandada.
 11. Voolutarbe suurenemine ummistuste tõttu.
 12. Puhastage propeller ja liugrõngastihend.
 13. Kontrollige eelpuhastust.
 14. Pumbatava vedeliku tihedus on liiga suur.
 15. Kontrollige süsteemi häälestust.
 16. Konsulteerige klienditeenindusega.

Rike: segaja töötab, süsteemi parameetreid ei saavutata

 1. Propeller ummistunud.
 2. Puhastage propeller.
 3. Kontrollige eelpuhastust.
 4. Vale pöörlemissuund.
 5. Laske elektrikul ühendusi parandada.
 6. Kulumisilmingud propelleril.
 7. Kontrollige propellerit ja vajadusel vahetage see välja.
 8. Ühenduses on olemas ainult kaks faasi.
 9. Laske elektrikul kontrollida ja korrigeerida ühendusi.

Rike: segaja töötab ebaühtlaselt ja tekitab müra

 1. Keelatud tööpunkt.
 2. Kontrollige vedeliku tihedust ja viskoossust.
 3. Kontrollige süsteemi häälestust, konsulteerige klienditeenindusega.
 4. Propeller ummistunud.
 5. Puhastage propeller ja liugrõngastihend.
 6. Kontrollige eelpuhastust.
 7. Ühenduses on olemas ainult kaks faasi.
 8. Laske elektrikul kontrollida ja korrigeerida ühendusi.
 9. Vale pöörlemissuund.
 10. Laske elektrikul ühendusi parandada.
 11. Kulumisilmingud propelleril.
 12. Kontrollige propellerit ja vajadusel vahetage see välja.
 13. Mootorilaagrid on kulunud.
 14. Teavitage klienditeenindust, segaja tuleb saata tehasesse hooldusesse.

Rikete kõrvaldamise edasised sammud

Kui siin nimetatud punktid ei aita riket kõrvaldada, konsulteerige klienditeenindusega. Klienditeenindus saab teid aidata alljärgnevalt:

 • Telefoni teel või kirjalikult.
 • Kohapealne tugi.
 • Kontrollimine ja remont tehases.

Klienditeeninduse abi võib olla tasuline! Täpsed andmed selle kohta saate klienditeenindusest.