Asendage põrandale paigaldamise paigalduskronstein

1

Tõmbetõkis kaabli koormuse vältimiseks

2

Paigalduskronstein

3

Kõrgusraster

4

4x kinnitusmaterjal: kuuskantpolt, seib, kuuskantmutter

 1. Segaja on asetatud tugevale aluspinnale.
 2. Tehke tööd kahe inimesega!
 3. Tööriistad on kasutusvalmis.
 1. Avage kaablihoidik ja tõmmake ühenduskaabel välja.
 2. Vabastage kuuskantmutrid ja keerake maha.
 3. Eemaldage seibid kuuskantpoltidelt.
 4. 2. inimene: Eemaldage segaja paigalduskronsteinilt ja hoidke segajat.
 5. Eemaldage kuuskantpoldid.
 6. Paigaldage kuuskantpoldid uude paigalduskronsteini.
  TEATIS! Jälgige kõrgusrasterit! Propeller ei tohi põrandat puutuda!
 7. 2. inimene: Asetage segaja kuuskantpoltidele.
 8. Asetage seibid kuuskantpoltidele.
 9. Keerake kuuskantmutrid raamile ja pingutage. Max pingutusmoment: vt lisa.
 10. Paigaldage ühenduskaabel kaablihoidikutesse ja sulgege kaablihoidikud. ETTEVAATUST! Ärge kaablihoidikut veel kinni keerake!
 11. Joondage ühenduskaabel. Ühenduskaabel on kergelt rippuv, mitte pingutatud.
 12. Pingutage kaablihoidik.
 1. Paigalduskronstein vahetatud.
Põrandale paigaldamise paigalduskronstein
Põrandale paigaldamise paigalduskronstein