Raami vahetamine

1

Raam

2

4x kinnitusmaterjal: kuuskantpolt, seib, kuuskantmutter

3

Mootori äärik

4

Tõmbetõkis kaabli koormuse vältimiseks

 1. Segaja on asetatud tugevale aluspinnale ja fikseeritud.
 2. Mootor on nii toestatud, et raami on võimalik probleemideta vahetada.
 3. Tööriistad on kasutusvalmis.
 1. Avage kaablihoidik ja tõmmake ühenduskaabel välja.
 2. Vabastage kuuskantmutrid ja keerake maha.
 3. Eemaldage seibid kuuskantpoltidelt.
 4. Tõmmake raam mootori äärikult maha.
 5. Puhastage mootori äärik mustusest, nt sete, vana tihendusmaterjal.
 6. Tõmmake kuuskantpolt raamist välja ja asetage uude raami.
 7. Varustage kuuskantpolt keermelukustiga.
 8. Asetage uus raam mootori äärikule.
 9. Asetage seibid kuuskantpoltidele.
 10. Keerake kuuskantmutrid raamile ja pingutage. Max pingutusmoment: vt lisa.
 11. Paigaldage ühenduskaabel kaablihoidikutesse ja sulgege kaablihoidikud. ETTEVAATUST! Ärge kaablihoidikut veel kinni keerake!
 12. Joondage ühenduskaabel. Ühenduskaabel on kergelt rippuv, mitte pingutatud.
 13. Pingutage kaablihoidik.
 14. Tehke korrosioonitõrje (nt Sikaflex):
  - tihendusvuuk mootori ääriku ja raami vahel.
  - täitke mootori ääriku pikiavad kuni seibini.
 1. Raam on vahetatud.
Raami vahetamine
Raami vahetamine