Vahetage vedelikupoolne liugrõngastihend

1

Võll

2

Liugrõngastihend: vedrustus

3

Liugrõngastihend: Vasturõngas

4

Tihenduskorpus

 1. Segaja on asetatud tugevale aluspinnale ja fikseeritud.
 2. Tööriistad on kasutusvalmis.
 3. Õli on tihenduskorpusest välja lastud.
 4. Propeller demonteeritud.
 1. Eemaldage vedrunupp võllilt.
 2. Tõmmake liugrõngastihendi vedrustus koos tugiseibiga võllilt maha.
 3. Suruge liugrõngastihendi vasturõngas korpusest välja ja tõmmake võllilt maha.
 4. Puhastage võll ja kontrollige, ega see pole kulunud või korrodeerunud. HOIATUS! Kui võll on kahjustunud, konsulteerige klienditeenindusega!
 5. Määrige võlli madala pindpinevusega vee või nõudepesuvahendiga. ETTEVAATUST! Ärge kasutage mingil juhul määrimiseks õli ega määret!
 6. Suruge liugrõngastihendi uus vasturõngas paigaldusseadise abil korpusesse. ETTEVAATUST! Vasturõngas ei tohi surumisel väänduda. Kui vasturõngas surumise käigus väändub, siis see hävineb. Liugrõngastihendit ei saa enam kasutada!
 7. Seadke liugrõngastihendi vedrustus koos tugiseibiga võllile.
 8. Puhastage vedrunupp ja asetage see võlli soonde.
 9. Monteerige propeller.
 1. Liugrõngastihend vahetatud. Lisage õli tihenduskorpusesse.
Liugrõngastihendi vahetamine
Liugrõngastihendi vahetamine