Propelleri vahetus

1

Propeller

2

Propellerikinnitus. Sisekuuskantpolt ja seib

3

Võll

4

Liugrõngastihend

  1. Segaja on asetatud tugevale aluspinnale ja fikseeritud.
  2. Tööriistad on kasutusvalmis.
  1. Keerake propelleri kinnitus lahti ja lõpuni välja. TEATIS! Fikseerige propeller sobiva abivahendiga.
  2. Tõmmake propeller võllilt ettevaatlikult maha. ETTEVAATUST! Liugrõngastihend ei ole enam fikseeritud. Kasutage segajat ainult propelleriga! Kui segajat käitatakse ilma propellerita, hävineb liugrõngastihend. Kui liugrõngastihend on vigane, voolab õli tihenduskambrist välja.
  3. Puhastage võll ja kandke uus määrdeaine peale.
  4. Lükake uus propeller piirajani paika.
  5. Katke sisekuuskantpolt keermelukustiga, paigaldage seib ja keerake võllile.
  6. Keerake propellerikinnitus tugevasti kinni. Max pingutusmoment: vt lisa.
  7. Pöörake propellerit käsitsi ja kontrollige, et see käiksergelt.
  1. Propeller vahetatud. Kontrollige tihenduskorpuse õlitaset ja vajadusel lisage õli.
Propelleri vahetus
Propelleri vahetus