Õlivahetus

HOIATUS

warning

Suure rõhu all olevad töövedelikud!

Mootoris võib tekkida suur rõhk. See rõhk vabaneb kruvikorkide avamisel.

  1. Ettevaatamatult avatud kruvikorgid võivad hooga välja paiskuda!
  2. Kuum aine võib välja pritsida.
  3. Kandke kaitsevarustust!
  4. Laske mootoril enne kõiki töid keskkonnatemperatuurile jahtuda.
  5. Pidage kinni töösammude ettenähtud järjekorrast.
  6. Keerake kruvikorgid aeglaselt välja.
  7. Kohe, kui rõhk vabaneb (kuuldav õhu vilin või susin), ärge rohkem edasi keerake!
  8. Alles siis, kui rõhk on täielikult vähenenud, keerake kruvikorgid täielikult välja.