Ühenduskaabli kulumise vaatluskontroll

Kontrollige ühenduskaablit:

  • Õhu susisemine
  • Praod
  • Rebendid
  • Hõõrdunud kohad
  • Muljutud kohad
  • Kemikaalide mõjust tulenevad muutused

Kui ühenduskaabel on kahjustunud:

  • Kõrvaldage segaja kohe kasutuselt.
  • Laske ühenduskaabel klienditeenindusel välja vahetada.

ETTEVAATUST! Materiaalse kahju oht! Kahjustunud ühenduskaabli tõttu tungib vesi mootorisse. Mootoris olev vesi toob kaasa segaja täieliku hävimise.