Täitekogused

  • OPTI-TR 20-1: 0,35 l (12 US.fl.oz.)
  • OPTI-TR 22: 1,30 l (44 US.fl.oz.)
  • OPTI-TR 28-1: 0,35 l (12 US.fl.oz.)
  • OPTI-TR 30-1: 1,10 l (37 US.fl.oz.)
  • OPTI-TR 40-1: 1,10 l (37 US.fl.oz.)
  • EXCEL-TRE 20: 0,35 l (12 US.fl.oz.)
  • EXCEL-TRE 30: 1,10 l (37 US.fl.oz.)
  • EXCEL-TRE 40: 1,10 l (37 US.fl.oz.)

Näidatud täitekogused kehtivad kirjeldatud paigaldusviisidele. Muude paigaldusviiside täitekogused leiate lisatud andmelehelt.