Kasutuselevõtmine

OHT

danger

Plahvatusoht Ex-sertifikaadita segajate kasutamisel!

Pahvatuse tõttu surmavate vigastuste oht! Plahvatusohtlikes alades võib kasutada ainult segajaid, mille tüübisildil on Ex-märgistus.

  • Plahvatusohtliku ala määratlemine kuulub käitaja pädevusse.
  • Plahvatusohtliku ala piires tohib kasutada ainult Ex-loaga segajaid.
  • Ex-loaga segaja tüübisildil peab olema märgistus.
  • Ärge ületage maksimaalset vedeliku temperatuuri!
  • Vastavalt standardi DIN EN 50495 kategooriale 2 on ette nähtud SIL-taseme 1 kaitseseadise ja riistvara veatolerantsiga 0 kaitseseadis.