Mootori mähise seire

OHT

danger

Plahvatusoht mootori ülekuumenemise tõttu!

Kui temperatuuripiiraja on valesti ühendatud, esineb mootori ülekuumenemise tõttu plahvatusoht! Temperatuuripiiraja tuleb alati ühendada manuaalse taaskäivituslukustiga. S.t et lukustusklahvi peab vajutama käsitsi!

Koos termilise mootoriseirega määratakse kindlaks paigaldatud anduri reageerimistemperatuur. Olenevalt termilise mootoriseire versioonist peab reageerimistemperatuuri saavutamisel ilmnema järgmine lähteolek:

  • Temperatuuripiiraja (1 temperatuuriahel):
  • Reageerimistemperatuuri saavutamisel peab toimuma väljalülitumine koos taassisselülitustõkisega.
  • Temperatuuriregulaator ja -piiraja (2 temperatuuriahelat):
  • Madala reageerimistemperatuuri saavutamisel võib toimuda väljalülitamine koos automaatse taassisselülitusega. Kõrge reageerimistemperatuuri saavutamisel peab toimuma väljalülitamine koos taassisselülitustõkisega.
  • ETTEVAATUST! Ülekuumenemisest tingitud mootorikahjustused. Automaatse taaskäivituse korral pidage kinni max lülitussageduse ja -pauside andmetest.

Termilise mootoriseire ühendamine

  • Ühendage bimetall-andur analüüsirelee kaudu. Selleks soovitatakse releed „CM-MSS“.
  • Ühendusandmed: max. 250 V(AC), 2,5 A, cos φ = 1
  • Ühendage PTC-andur analüüsirelee kaudu. Selleks soovitatakse releed „CM-MSS“.
  • Kui kasutatakse sagedusmuundurit, ühendage Safe Torque Off (STO) külge temperatuuriandur. Sellega tagatakse riistvarapoolne väljalülitamine.