Ex-sertifikaadiga segajate tähistamine

Plahvatusohtlikus keskkonnas kasutada lubatavad segajad peavad olema tähistatud tüübisildil nii:

  • vastava loa „Ex”-sümbol
  • Ex-klass
  • Sertifikaadi number (olenevalt loast)
  • Sertifikaadi number on (kui luba on kohustuslik) trükitud tüübisildile.