Plahvatusohtlikus keskkonnas kasutamise luba

Selles peatükis on lisateavet segaja kasutamise kohta plahvatusohtlikus piirkonnas. Kõik töötajad peavad olema seda peatükki lugenud. See peatükk puudutab ainult Ex-loaga segajaid!