Sagedusmuunduriga töötamine

Mootorit saab seeriaversioonis (standardi IEC 60034‑17 kohaselt) kasutada sagedusmuunduriga. Kui mõõtepinged on suuremad kui 415 V/50 Hz või 480 V/60 Hz, tuleb konsulteerida klienditeenindusega. Mootori nimivõimsus peab harmoonilisest nähtusest tingitud lisasoojenemise tõttu olema u 10% segaja võimsustarbest suurem. Vähese harmoonilise nähtusega väljundiga sagedusmuundurite korral võib võimsusvaru 10% vähendada. Harmoonilise nähtuse vähendamine saavutatakse väljundfiltrite abil. Kohandage sagedusmuundur ja filter omavahel!

Sagedusmuunduri häälestamine toimub mootori nimivoolu alusel. Jälgige seejuures, et segaja töötaks kogu reguleerimisvahemikus jõnksudeta ja vibratsioonivabalt (ilma vibratsioonideta, resonantsideta, pöördemomendi muutusteta). Võllitihendid võivad muidu hakata lekkima ja kahjustusi saada. Mootorimüra suurenemine harmoonilise nähtusega elektritoite tõttu on normaalne.

Sagedusmuunduri seadistamisel tuleks tingimata pöörata tähelepanu sukelmootorite ruut-töökarakteristiku (U/f-töökarakteristik) seadistusele! U/f-töökarakteristik tagab, et nimisagedusest (50 Hz või 60 Hz) väiksema sagedusega sagedusmuundurite puhul kohandatakse lähtepinge segaja võimsustarbele. Uuemad sagedusmuundurid pakuvad ka automaatset energia optimeerimist – see annab automaatselt sama toime. Sagedusmuunduri seadistuse puhul vaadake sagedusmuunduri paigaldus- ja kasutusjuhendit.

Sagedusmuunduriga toidetava mootori puhul võib esineda mootori seireseadiste rikkeid. Järgnevad abinõud võivad neid häireid vähendada või vältida.

 • Ülepinge tõstekiiruse ja piirväärtused peavad vastama standardile IEC 60034‑25. Vajaduse korral paigaldage väljundfilter.
 • Sagedusmuunduri impulsisagedus varieerub.
 • Sisemise tihenduskambri seireseadise rikke korral kasutage välist topeltvarraselektroodi.

Rikkeid võivad aidata vähendada või vältida järgmised ehituslikud meetmed.

 • Eraldi ühenduskaabel pea- ja juhtkaabli jaoks (olenevalt mootori üldsuurusest).
 • Paigaldamisel hoidke piisavat kaugust pea- ja juhtkaabli vahel.
 • Varjestatud ühenduskaabli kasutamine.

Kokkuvõte

 • Min/max sagedus püsirežiimil:
  • Asünkroonmootorid: 30 Hz kuni nimisageduseni (50 Hz või 60 Hz)
  • Püsimagnetmootorid: 30 Hz kuni antud max sageduseni andmesildi järgi
  • TEATIS! Suuremad sagedused on võimalikud konsulteerimisel klienditeenindusega!
 • Järgige lisaabinõusid, mis puudutavad EMÜ eeskirju (valikuline sagedusmuundur, filtri kasutamine jne).
 • Ärge ületage kunagi mootori nimivoolu ega nimipöördeid.
 • Bimetall- või PTC-anduri ühendus.