Langetamisseadmega kasutamine

  1. Segaja on kasutuselt kõrvaldatud.
  2. Kaitsevarustus on tööeeskirjade kohaselt selga pandud.
  1. Eraldage segaja vooluvõrgust.
  2. Demonteerige ühenduskaabel ja rullige see kokku.
  3. Seadke tõsteseade tõstemehhanismi.
  4. Tõstke segajat aeglaselt ja tõmmake see mahutist välja. Tõstmise käigus eemaldage ühenduskaabel tõsteseade küljest ja rullige see kokku.
    OHT! Segaja ja ühenduskaabel tulevad otse vedelikust. Kandke kaitsevarustust tööeeskirjade kohaselt!
  5. Pöörake segajat ja asetage see kindlale aluspinnale.
  1. Demonteerimine lõpetatud. Puhastage segaja ja aluspind põhjalikult, vajadusel desinfitseerige ja ladustage.