Põranda- ja seinapaigaldus

  1. Segaja on kasutuselt kõrvaldatud.
  2. Tööruum on puhastatud ja vajaduse korral desinfitseeritud.
  3. Segaja on puhastatud ja vajaduse korral desinfitseeritud.
  4. Tehke tööd kahe inimese abil.
  1. Eraldage segaja vooluvõrgust.
  2. Demonteerige ühenduskaabel ja rullige see kokku.
  3. Sisenege tööruumi. OHT! Kui tööruumi ei ole võimalik puhastada ja desinfitseerida, tuleb tööeeskirjade kohaselt kanda kaitsevarustust!
  4. Demonteerige segaja mahuti seinalt või põrandalt.
  5. Asetage segaja alusele, fikseerige see libisemise vastu ja tõstke tööruumist välja.
  1. Demonteerimine lõpetatud. Puhastage segaja põhjalikult ja hoiustage see.