Töötajate kvalifikatsioon

  • Kasutamine/juhtimine: Operaatorid peavad olema läbinud kogu süsteemi talitluse alase koolituse.
  • Elektritööd: koolitatud spetsialist
  • Isik, kellel on erialane väljaõpe, teadmised ja kogemused, et elektriga seotud ohtusid näha ja vältida.
  • Paigaldamine/eemaldamine: heitveetehnika koolitatud spetsialist
  • Kinnitamine erinevatele ehituskonstruktsioonidele, tõsteseadmed, põhiteadmised reoveejaamadest
  • Tõstetööd: tõsteseadmete kasutamise koolitatud spetsialist
  • Tõsteseade, kinnitusvahend, kinnituspunktid