Töötajate kvalifikatsioon

 • Personal peab olema teadlik kohalikest õnnetuste vältimise eeskirjadest.
 • Personal peab olema lugenud paigaldus- ja kasutusjuhendit ning sellest aru saanud.
 • Elektritööd: koolitatud spetsialist
 • Isik, kellel on erialane väljaõpe, teadmised ja kogemused, et elektriga seotud ohtusid näha ja vältida.
 • Paigaldamine/eemaldamine: heitveetehnika koolitatud spetsialist
 • Kinnitamine erinevatele ehituskonstruktsioonidele, tõsteseadmed, põhiteadmised reoveejaamadest
 • Hooldustööd: heitveetehnika koolitatud spetsialist
 • Kasutatud töövedelike rakendamine/jäätmekäitlus, põhiteadmised masinaehitusest (paigaldamine/eemaldamine)
 • Tõstetööd: tõsteseadmete kasutamise koolitatud spetsialist
 • Tõsteseade, kinnitusvahend, kinnituspunktid

Piiratud võimetega lapsed ja isikud

 • Alla 16-aastased isikud: toote kasutamine on keelatud.
 • Alla 18-aastased isikud: toote kasutamine järelevalve all (juhendaja).
 • Piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega isikud: toote kasutamine on keelatud.