Töötamise ajal

HOIATUS

warning

Vigastusoht pöörlevate propellerite tõttu!

Segaja tööpiirkonnas ei tohi viibida inimesi. Vigastusoht!

 1. Tähistage ja tõkestage tööpiirkond.
 2. Kui tööpiirkonnas ei ole inimesi, lülitage segaja sisse.
 3. Kui tööpiirkonda sisenevad inimesed, lülitage segaja kohe välja.

Kontrollige regulaarselt järgmisi punkte.

 • Segajal ei leidu setteid ja ladestusi.
 • Ühenduskaabel ei ole kahjustatud.
 • Vee minimaalne ülekate on tagatud.
 • Rahulik ja vibratsioonivaene töö.
 • Max lülitussagedust ei ületata.
 • Võrguühenduse tolerantsid:
  • Tööpinge: +/-10 %
  • Sagedus: +/-2 %
  • Üksikute faaside vaheline voolutarve: max 5 %
  • Üksikute faaside vaheline pingeerinevus: max 1 %

Suurenenud voolutarve

Olenevalt vedelikust ja tekkivast voolust võib voolutarbes esineda väiksemaid kõikumisi. Pidev suur voolutarve viitab muudetud häälestusele. Muutunud häälestuse põhjused võivad olla alljärgnevad:

 • Vedeliku muutunud viskoossus ja tihedus, nt polümeeride või sadestavate ainete lisamise muutmise tõttu. ETTEVAATUST! See muudatus võib kaasa tuua võimsustarbe tugeva suurenemise ja koguni ülekoormuse!
 • Ebapiisav mehaaniline eelpuhastus, nt kiud- ja abarasiivsete materjalide sisaldus.
 • Mittehomogeensed voolutingimused tööruumis paigaldiste või ümbersuunamiste tõttu.
 • Vibratsioonid mahuti sisse- ja väljavoolu takistuste, õhu sissevoolu (ventilaator) muutumise või üksteist mõjutavate segajate tõttu.

Kontrollige süsteemi häälestust ja võtke kasutusele vastumeetmed. ETTEVAATUST! Pidev kõrge voolutarve põhjustab segaja suuremat kulumist! Täiendava abi jaoks võtke ühendust klienditeenindusega.

Vedeliku temperatuuri seire

Vedeliku min temperatuur ei tohi langeda alla 3 °C. Vedeliku temperatuur alla 3 °C põhjustab vedeliku paksenemist, mis omakorda võib lõhkuda propelleri. Kui vedeliku temperatuur võib langeda alla 3 °C, tuleb kasutada eelhoiatuse ja väljalülitusega temperatuuri automaatset mõõtmist.

Minimaalse üleulatuva veetaseme seire

Töötamise ajal ei tohi propeller vedelikust pinnale tõusta. Minimaalsest üleulatuvast veetasemest tuleb rangelt kinni pidada! Tugevalt muutuvate tasemete korral tuleb paigaldada nivooseire. Kui üleulatuv veetase langeb alla miinimumi, lülitage segaja välja.