Enne sisselülitamist

Enne sisselülitamist kontrollige alljärgnevaid punkte:

  • Kas elektriühendused on tehtud nõuetekohaselt?
  • Kas ühenduskaabel on õigesti paigaldatud?
  • Kas ujuklüliti saab vabalt liikuda?
  • Kas tarvikud on õigesti kinnitatud?
  • Kas vedeliku temperatuuri on järgitud?
  • Kas sukeldussügavust on järgitud?
  • Pausidega töörežiim. Kas peetakse kinni max lülitussagedusest?
  • Kas on määratud minimaalne veetase propelleri kohal ja seda seiratakse?
  • Vedeliku min temperatuur võib langeda alla 3 °C. Automaatse väljalülitamisega seire paigaldatud?
  • Propelleri otseses pöörlemisalas ei ole paigaldisi?