Pöörlemissuuna kontroll

Segaja õige, paremale pöörleva pöördvälja pöörlemissuund on tehases seadistatud ja kontrollitud. Ühendamine peab toimuma vastavalt andmetele peatükis „Elektriühendused“.

Pöörlemissuuna kontrollimine

 1. Võrguühendus on olemas paremale pöörleva pöördvälja jaoks.
 2. Laske pöördvälja elektrikul kontrollida.
 3. Segaja tööalas ei viibi inimesed.
 4. Segaja on kindlalt paigaldatud.
  HOIATUS! Segajat ei tohi käes hoida! Suur käivituspöördemoment võib tekitada raskeid vigastusi!
 5. Propeller on nähtav.
 1. Lülitage segaja sisse. Max tööaeg: 15 s!
 2. Propelleri pöörlemissuund.
  Eestvaade. Propeller pöörleb vastupäeva (vasakule).
  Tagantvaade. Propeller pöörleb päripäeva (paremale).
 1. Pöörlemissuund on õige.

Vale pöörlemissuuna korral tuleb see ühendus alljärgnevalt muuta.

 • Otsekäivitus: vahetage kaks faasi.
 • Täht-kolmnurk-käivitus: vahetage kahe mähise ühendused (nt U1/V1 ja U2/V2).

TEATIS! Pärast ühenduse muutmist kontrollige pöörlemissuunda uuesti.

Õige pöörlemissuund
Õige pöörlemissuund