Seireseadiste ühendamine

  • Täpsed andmed versiooni kohta leiate kaasasolevalt ühendusskeemilt.
  • Üksikud juhtmesooned on tähistatud ühendusskeemi järgi. Ärge lõigake juhtmesooni. Teisi paigaldusviise peale soonte tähistuses ning ühendusskeemil märgitu ei ole.

OHT

danger

Valest ühendamisest tingitud plahvatusoht!

Kui seireseadiseid ei ühendata õigesti, on plahvatusohtlikel aladel rakendamine plahvatusohu tõttu eluohtlik! Laske ühendus alati teha elektrikul. Kasutamisel plahvatusohtlikel aladel tuleb arvestada:

  1. Ühendage termiline mootoriseire seadis analüüsirelee abil!
  2. Temperatuuripiirajaga väljalülitamine peab toimuma taassisselülitamistõkise abil! Taassisselülitumine on võimalik vaid siis, kui „vabastusnuppu“ on käsitsi vajutatud!
  3. Väline elektrood (nt tihenduskambri seireseadis) tuleb ühendada analüüsirelee abil lahutamatu vooluringiga!
  4. Pöörake tähelepanu ka selle kasutusjuhendi plahvatusohtliku piirkonna kaitse peatüki lisas leiduvale täiendavale teabele!

Ex-loata sukelmootor-segajate seireseadiste ülevaade:

OPTI-TR 20-1 ...

EXCEL-TRE 20 ...

OPTI-TR 22 ...

OPTI-TR 28-1 ...

OPTI-TR 30-1 ...

EXCEL-TRE 30 ...

OPTI-TR 40-1 ...

EXCEL-TRE 40 ...

Mootoriruum

o

o

o

Mootoriruum/tihenduskamber

o

o

o

o

o

Tihenduskamber (väline varraselektrood)

o

o

o

o

o

o

o

o

Mootori mähis: Temperatuuripiiraja

Mootori mähis: Temperatuuriregulaator ja -piiraja

o

o

o

o

o

o

o

o

Legend

− = pole võimalik, o = valikuline, • = seeriaviisiline