Paigaldamine langetamisseadmega

Segaja langetatakse langetamisseadme abil mahutisse. Segaja juhitakse ohutult tööpunkti langetamisseadme juhttoru abil. Tekkinud jõud suunatakse langetamisseadme kaudu otse ehituskonstruktsiooni. Konstruktsioon peab selle koormuse jaoks projekteeritud olema!

ETTEVAATUST! Valest lisavarustusest tulenev materiaalne kahju! Kuna segajaga tekivad suured jõud, käitage seadet ainult tootja lisavarustusega (langetamisseade ja raam). Kui segaja telliti paigaldamiseks koos langetamisseadmega, on raam eelmonteeritud. Kui segaja tarniti ilma raamita, tellige sobiv raam klienditeeninduse kaudu järgi.

Ettevalmistavad tööd

Segaja ettevalmistamine
Segaja ettevalmistamine

1

Tõstemehhanism

2

Tõsteseade

3

Seekel kinnitamiseks

4

Tugi

5

Aluspukk ohutuks asetamiseks

6

Raam

7

Tõmbetõkis kaabli koormuse vältimiseks

 1. Segaja maha asetatud ja horisontaalseks seatud.
 2. Raam segaja külge monteeritud.
 3. Langetamisseade mahutisse monteeritud.
 4. Piisava kandevõimega tõstemehhanism olemas.
 1. Kinnitage tõsteseade seekli abil raamile.
 2. Läbivate plastrullikutega versioon. Eemaldage pöördtihvt ja demonteerige läbivad plastrullikud ning pooltelg.
  TEATIS! Hoidke komponendid edasiseks monteerimiseks käepärast.
 3. Vedage kõik ühenduskaablid ja monteerige kaablihoidikud.
  Kaablihoidikud fikseerivad ühenduskaabli tõsteseadme külge ja välistavad ühenduskaabli kontrollimatu kaasaliikumise mahutis.

Segaja

Kaablihoidikute samm

TR/TRE 20

550 mm (20 tolli)

TR 28-1

550 mm (20 tolli)

TR/TRE 30

750 mm (30 tolli)

TR/TRE 40

750 mm (30 tolli)

Tõstke segaja üles ja pöörake mahuti kohale

Pöörake segaja mahuti kohale
Pöörake segaja mahuti kohale

1

Tõstemehhanism

2

Tõsteseade

6

Raam

8

Langetamisseadme juhttoru

 1. Ettevalmistavad tööd on lõpetatud.
 1. Tõstke segaja üles nii, et see oleks võimalik ohutult üle serva pöörata.
  TEATIS! Segaja peab rippuma tõstemehhanismi küljes horisontaalselt. Kui segaja ripub tõstemehhanismi küljes viltu, siis nihutage kinnituspunkti raamil.
 2. Pöörake segaja mahuti kohale.
  TEATIS! Raam peab olema juhttoru suhtes loodis. Kui raam ei ole juhttoru suhtes loodis, siis muutke tõstemehhanismi ulatust.

Monteerige segaja langetamisseadmele

Segaja langetamisseadmel
Segaja langetamisseadmel

1

Tõstemehhanism

2

Tõsteseade

6

Raam

8

Langetamisseadme juhttoru

9

Langetamisseadme ülemine kinnitus

 1. Segaja ripub horisontaalselt.
 2. Raam on juhttoru suhtes loodis.
 3. Kaablihoidikud monteeritud.
 1. Laske segaja aeglaselt alla.
 2. Suunake juhttoru ilma kõrvale kaldumata raamile.
  TEATIS! Juhtrullikud on juhttoruga kontaktis.
 3. Poolteljega versioonil.
  Laske segaja alla, kuni raam on ülemisest kinnitusest all pool. Monteerige pooltelg ja läbivad plastrullikud ning fikseerige need pöördtihvtiga.

Lõpetage paigaldus

Segaja on asetatud fikseeritud stopperile
Segaja on asetatud fikseeritud stopperile

1

Tõstemehhanism

2

Tõsteseade

8

Langetamisseadme juhttoru

10

Ühenduskaabel

11

Karabiinkonksudega kaablihoidik, kaabli suunamine tõsteseadme kaudu

12

Karabiinkonksudega kaablihoidik, kukkumiskaitse

13

Fikseeritud stopper

 1. Monteerige segaja langetamisseadmele
 1. Laske segaja aeglaselt alla.
 2. Riputage ühenduskaabel kaablihoidikutega tõsteseadmele.
  Ühenduskaabel veetakse ohutult tõsteseadme (nt terastross) kaudu. ETTEVAATUST! Kui ühenduskaabli vedamiseks ei kasutata kaablihoidikuid, tagage, et ühenduskaabel ei takerduks propellerisse!
 3. Langetage segaja juhttoru lõpuni või fikseeritud stopperini.
 4. Fikseerige ühenduskaabel piirde või tõstemehhanism külge, et see alla ei kukuks!
 5. Kontrollige langetamisseadme pöördeulatust.
  Kontrollige langetamisseadme kogu pöördeulatust. Segaja ei tohi ühegi konstruktsiooniga (paigaldised, mahuti seinad) kokku põrgata. ETTEVAATUST! Kui kogu pöördeulatus ei ole kasutatav, piirake pöördeulatust mehaaniliselt!
 6. Seadistage soovitud nurk ja fikseerige langetamisseade kruviga muudatuste vastu.
 1. Paigaldamine on lõpetatud. Vedage ühenduskaabel ja tehke elektriühendus.

Mobiilne tõstemehhanism. Paigaldage trossi pollar

Kinnitage tõsteseade trossi pollarile
Kinnitage tõsteseade trossi pollarile

Kui kasutatakse mobiilset tõstemehhanismi, tuleb trossi pollar paigaldada mahuti servale.

 • Eemaldage tõsteseade (nt terastross) tõstemehhanismilt ja kinnitage trossi pollarile.
 • Fikseerige ühenduskaabel mahuti piirde külge, et see alla ei kukuks.

ETTEVAATUST! Kui ühenduskaabel suunatakse üle mahuti serva, tuleb jälgida võimalike hõõrdekohtade teket. Teravad servad võivad ühenduskaablit kahjustada. Vajaduse korral tuleb mahuti serva lihvida!