Põrandale paigaldamine

Põrandale paigaldamisel monteeritakse segaja paigalduskronsteiniga otse mahuti põrandale. ETTEVAATUST! Kui segaja telliti põrandale paigaldamiseks, on paigalduskronstein eelmonteeritud. Kui segaja tarniti ilma paigalduskronsteinita, tellige sobiv kronstein klienditeeninduse kaudu järgi. Vedage ühenduskaabel mööda mahuti põrandat ja seejärel pikki mahuti seina üles.

 1. Tööruum/paigalduskoht on paigaldamiseks ette valmistatud. Järgitakse projekteerimismaterjalides määratud kaugusi paigaldistest ja mahuti seintest.
 2. Segaja ei ole vooluvõrguga ühendatud.
 3. Paigalduskronstein segaja külge monteeritud.
 1. Positsioneerige segaja kahe inimesega mahuti põrandale ja märgistage kinnitusaugud (2).
 2. Asetage segaja väljaspoole tööala.
 3. Puurige kinnitusaugud ja paigaldage ühendusankrud. TEATIS! Järgige tootja paigalduseeskirju!
 4. Kui ühendusankrud on kivistunud, tõstke segaja kahe inimesega ühendusankrutele ja fikseerige see kinnitusmaterjaliga.
 5. Monteerige segaja kõvasti mahuti põrandale. TEATIS! Järgige tootja paigalduseeskirju!
 6. Ühenduskaabel tuleb vedada kergelt pingutatuna mööda mahuti põrandat ja seina. ETTEVAATUST! Kui ühenduskaabel suunatakse üle mahuti serva, tuleb jälgida võimalike hõõrdekohtade teket. Teravad servad võivad ühenduskaablit kahjustada. Vajaduse korral tuleb mahuti serva lihvida!
 7. Tehke korrosioonitõrje (nt Sikaflex):
  - tihendage vuuk paigalduskronsteini ja konstruktsiooni vahel.
  - täitke augud paigalduskronsteini alusplaadis.
  - täitke paigalduskronsteini kriimud.
 1. Segaja monteeritud. Tehke elektriühendus.
Põrandale paigaldamine
Põrandale paigaldamine