Seinapaigaldus

Seinapaigalduse korral monteeritakse segaja otse mahuti seinale. Ühenduskaabel tuleb vedada mööda mahuti seina ja üles suunata.

 1. Tööruum/paigalduskoht on paigaldamiseks ette valmistatud. Järgitakse projekteerimismaterjalides määratud kaugusi paigaldistest ja mahuti seintest.
 2. Segaja ei ole vooluvõrguga ühendatud.
 3. Paigaldamisel kõrgemale kui 1 m tuleb kasutada tellinguid ja kukkumisvastaseid vahendeid.
 1. Positsioneerige segaja kahe inimesega mahuti seinale ja märgistage kinnitusaugud.
 2. Asetage segaja väljaspoole tööala.
 3. Puurige kinnitusaugud ja paigaldage ühendusankrud. TEATIS! Järgige tootja paigalduseeskirju!
 4. Kui ühendusankrud on kivistunud, tõstke segaja kahe inimesega ühendusankrutele ja fikseerige see kinnitusmaterjaliga.
 5. Monteerige segaja kõvasti mahuti seinale. TEATIS! Järgige tootja paigalduseeskirju!
 6. Ühenduskaabel tuleb vedada kergelt pingutatuna mööda mahuti seina. ETTEVAATUST! Kui ühenduskaabel suunatakse üle mahuti serva, tuleb jälgida võimalike hõõrdekohtade teket. Teravad servad võivad ühenduskaablit kahjustada. Vajaduse korral tuleb mahuti serva lihvida!
 7. Tehke korrosioonitõrje (nt Sikaflex). Täitke mootori ääriku pikiaugud kuni seibini.
 1. Segaja monteeritud. Tehke elektriühendus.
Seinapaigaldus
Seinapaigaldus