Tihenduskorpuse õlivahetus (TR 30-1/40-1, TRE 30/40)

+

Lisage tihenduskorpusesse õli

Laske tihenduskorpusest õli välja

 1. Kasutatakse kaitsevarustust.
 2. Segaja on demonteeritud, puhastatud ja desinfitseeritud.
 1. Toetage segaja horisontaalselt kindlale tööpinnale
  ETTEVAATUST! Materiaalne kahju! Segajat ei tohi toetada propelleri peale! Olenevalt propelleri mõõtudest tuleb vajaduse korral kasutada aluspukki.
 2. Kindlustage segaja ümberkukkumise ja paigaltnihkumise vastu.
 3. Kasutage töövedeliku kogumiseks sobivat mahutit.
 4. Keerake kruvikork (+) välja.
 5. Keerake kruvikork (-) lahti ja laske töövedelik välja.
  TEATIS! Täielikuks tühjendamiseks loputage tihenduskambrit.
 6. Kontrollige töövedelikku.
 7. Töövedelik on selge: töövedelikku võib korduskasutada.
 8. Töövedelik on määrdunud (must): valage sisse uus töövedelik.
 9. Töövedelik on piimjas/hägune: õlis on vett. Väiksemad lekked võllitihendist on normaalsed. Kui õli suhe veega on alla 2:1, võib võllitihend olla kahjustatud. Tehke õlivahetus ja kontrollige nelja nädala pärast uuesti. Kui vesi on jälle õlis, võtke ühendust klienditeenindusega.
 10. Metallilaastud töövedelikus: teavitage klienditeenindust.
 11. Puhastage kruvikork (-), pange sellele uus rõngastihend ja keerake uuesti sisse. Max pingutusmoment: 8 Nm (5,9 ft·lb)!
 12. Valage töövedelik kruvikorgi (+) ava kaudu sisse.
 13. Järgige töövedeliku liigi ja koguse andmeid.
 14. Puhastage kruvikork (+), pange sellele uus rõngastihend ja keerake uuesti sisse. Max pingutusmoment: 8 Nm (5,9 ft·lb)!
 15. Korrosioonitõrje taastamine. Sulgege kruvikorgid, nt Sikaflexiga.
Õlivahetus
Õlivahetus