Pöörake propellerit

  1. Kasutatakse kaitsevarustust.
  2. Segaja on vooluvõrgust lahutatud!
  1. Toetage segaja horisontaalselt kindlale tööpinnale

    ETTEVAATUST! Segajat ei tohi toetada propelleri peale. Olenevalt propelleri mõõtudest tuleb vajaduse korral kasutada aluspukki.
  2. Kindlustage segaja ümberkukkumise või paigaltnihkumise vastu.
  3. Võtke ettevaatlikult propellerist kinni ja pöörake seda.