Ladustamine

OHT

danger

Tervist ohustavatest vedelikest tingitud oht!

Bakteriaalse infektsiooni oht!

 1. Desinfitseerige segaja pärast demonteerimist!
 2. Järgige tööeeskirjades olevaid andmeid!

HOIATUS

warning

Vigastusoht teravate servade tõttu.

Propellerilabade juures võivad tekkida teravad servad. Lõikevigastuste oht!

 1. Kandke kaitsekindaid.

ETTEVAATUST

Niiskuse sissetungimisest tingitud täielik kahju

Niiskus ühenduskaablis kahjustab ühenduskaablit ja segajat! Ühenduskaabli otsa ei tohi kunagi pista vedelikku ja ladustamise ajal tuleb see korralikult sulgeda.

 • Segaja tuleb asetada ohutult tugevale aluspinnale (horisontaalselt).
 • Kindlustage segaja ümberkukkumise ja paigaltnihkumise vastu.
 • Segajat ei tohi toetada propelleri peale. Suurema läbimõõduga propellerite puhul kasutage vastavat aluspukki.
  ETTEVAATUST! Materiaalne kahju! Propeller ja võll võivad kahjustada saada.
 • Ladustage segajat kuni üks aasta. Ladustamiseks kauem kui üks aasta tuleb konsulteerida klienditeenindusega.
 • Hoiutingimused:
  • Maksimaalne: –15 °C kuni +60 °C (+5 °F kuni +140 °F), max õhuniiskus: 90 %, mittekondenseeruv.
  • Soovituslik: 5 kuni 25 °C (41 kuni 77 °F), suhteline õhuniiskus: 40 kuni 50 %.
  • Kaitske segajat otsese päikesekiirguse eest. .Äärmuslik kuumus võib põhjustada kahjustusi!
 • Segajat ei tohi ladustada ruumides, kus keevitatakse. Eralduvad gaasid või kiirgus võivad kahjustada elastomeeridest osasid ja kattekihte.
 • Ühenduskaableid tuleb kaitsta murdumise ning kahjustuste eest. Jälgige käänderaadiust!
 • Propellerit tuleb regulaarselt (2 korda aastas) pöörata. See ei lase laagritel kinni jääda ning uuendab võllitihendi määrdekihti. TEATIS! Kandke kaitsekindaid.