Tüübisilt

Alljärgnev ülevaade kirjeldab andmesildil olevaid lühendeid ning juurdekuuluvaid andmeid:

Tüübisildi kirjeldus

Väärtus

P-Typ

Segaja tüüp

M-Typ

Mootori tüüp

S/N

Seerianumber

MFY

Tootmiskuupäev*

n

Pöörlemissagedus

T

Pumbatava vedeliku max temperatuur

IP

Kaitseklass

IN

Nimivool

IST

Käivitusvool

ISF

Nimivool teenindusteguri korral

P2

Nimivõimsus

U

Mõõtepinge

f

Sagedus

Cos φ

Mootori kasutegur

SF

Teenindustegur

OTS

Töörežiim: sukeldatud

OTE

Töörežiim: mittesukeldatud

AT

Käivitusviis

m

Mass

* Tootmiskuupäev esitatakse kooskõlas standardiga ISO 8601: JJJJWww

  • JJJJ = aasta
  • W = nädala lühend
  • ww = kalendrinädala number