Otstarbekohane kasutamine

Suspendeerimiseks ja homogeniseerimiseks tööstuskeskkonnas:

  • Protsessiheitvesi
  • fekaalidega heitvesi
  • heitvesi (vähese liiva- ja kruusakogusega)

Järgida tuleb kasutaja nõuetele vastavat spetsiifilist häälestamist. Igasugune sellest erinev kasutamine on mitteotstarbekohane.