Töötamise ajal

  • Tähistage ja tõkestage tööpiirkond.
  • Töötamise ajal ei tohi inimesed viibida tööalas.
  • Toode lülitatakse tööprotsessist olenevalt sisse ja välja eraldi juhtseadmete kaudu. Voolukatkestuse järel võib toode automaatselt sisse lülituda.
  • Kui mootor kerkib pinnale, võib mootori korpuse temperatuur tõusta üle 40 °C (104 °F).
  • Igast rikkest või tavatust asjaolust tuleb kohe teavitada vastutavat isikut.
  • Puuduste ilmnemisel tuleb toode kohe välja lülitada.
  • Propeller ei tohi puutuda kokku paigaldiste ega seintega. Järgige projekteerimismaterjalides määratud kaugusi.
  • Järgige nõutavat üleulatuvat veetaset. Tugevalt varieeruva veetaseme puhul kasutage nivooseiret.
  • Helirõhk oleneb mitmest tegurist (paigaldamine, tööpunkt ...). Mõõtke mürataset tegelikes töötingimustes. Alates müratasemest 85 dB(A) kandke kuulmiskaitset. Märgistage tööala.