Transport

 • Kinni tuleb pidada kasutuskohas kehtivatest tööohutus- ja õnnetuste vältimise seadustest ja eeskirjadest.
 • Tähistage ja tõkestage tööpiirkond.
 • Hoidke loata inimesed tööalast eemal.
 • Kinnitusvahendid tuleb kinnitada alati kinnituspunktidesse.
 • Kontrollige, kas kinnitusvahendid on korralikult kinni.
 • Järgige pakendamiseeskirju:
  • Löögikindel.
  • Tagage toote kinnitamine.
  • Kaitse tolmu, õli ja niiskuse eest.