Ohutusmärkuste märgistamine

Selles paigaldus- ja kasutusjuhendis on esitatud materiaalset ja isikukahjusid puudutavad ohutusmärkused. Neid ohutusmärkusi on kujutatud mitmel moel:

 • Isikukahjusid puudutavad ohutusjuhised algavad märgusõnaga, neid on kujutatud vastava sümboliga ja neil on hall taust.
 • OHT

  danger

  Ohu laad ja allikas!

  Ohu mõju ja juhised selle vältimiseks.

 • Materiaalseid kahjusid puudutavad ohutusjuhised algavad märgusõnaga ja neid on kujutatud ilma sümbolita.

ETTEVAATUST

Ohu laad ja allikas!

Mõju või teave.

Märgusõnad

 • OHT!
  Selle eiramine võib põhjustada surma või üliraskeid vigastusi!
 • HOIATUS!
  Selle eiramine võib põhjustada (raskeid) vigastusi!
 • ETTEVAATUST!
  Selle eiramine võib põhjustada materiaalset kahju, ka täielikku hävinemist.
 • TEATIS!
  Vajalik märkus toote käsitsemise kohta

Teksti märkimine

 1. Nõudmised
 1. Töö etapp/loetelu
 2. Märkus/juhis
 1. Tulemus

Sümbolid

Selles juhendis on kasutusel järgmised sümbolid.

Elektripingest tingitud oht

Bakteriaalse infektsiooni oht

Plahvatusohtlikust keskkonnast tingitud oht

Üldine hoiatussümbol

Lõikevigastuse hoiatus

Kuumade pealispindade hoiatus

Suure rõhu hoiatus

Üles tõstetud koorma hoiatus

Isikukaitsevahendid: kandke kaitsekiivrit

Isikukaitsevahendid: kandke turvajalatseid

Isikukaitsevahendid: kandke kaitsekindaid

Isikukaitsevahendid: kandke turvatrossi

Isikukaitsevahendid: kandke maski

Isikukaitsevahendid: kandke kaitseprille

Keelatud on üksi töötada! Vajalik on teise isiku juuresolek.

Kasulik teatis