Kasutuselt kõrvaldamine

Segaja lülitatakse välja, kuid see jääb edasi sisseehitatuks. Nii on segaja alati töövalmis.

 1. Et segajat külmumise, jää ja otsese päikesekiirguse eest kaitsta, peab see jääma täielikult vedelikku sukeldatuks.
 2. Pumbatava vedeliku miinimumtemperatuur: +3 °C (+37 °F).
 1. Lülitage segaja välja.
 2. Kindlustage kasutuskoht soovimatu taassisselülitamise vastu (nt lukustage pealüliti).
 1. Segaja ei tööta ja selle võib maha võtta.

Kui segaja jääb pärast kasutuselt kõrvaldamist paigaldatuks, tuleb järgida järgmisi punkte.

 • Ülaltoodud tingimused tuleb tagada kogu kasutusest kõrvaldamise ajaks. Kui neid tingimusi ei saa tagada, tuleb segaja demonteerida!
 • Pikema kasutuselt kõrvaldamise aja jooksul tuleb regulaarsete ajavahemike järel teha funktsioonikontroll:
  • Ajaliselt: kord kuus või kvartalis
  • Töötamise aeg: 5 minutit
  • Käivitada tohib ainult kehtivates töötingimustes.