Kasutaja kohustused

  • Paigaldus- ja kasutusjuhendi olemasolu segaja juures või selleks ette nähtud kohas.
  • Paigaldus- ja kasutusjuhendi olemasolu töötajaskonna keeles.
  • Veenduge, et kogu töötajaskond oleks lugenud paigaldus- ja kasutusjuhendit ning sellest aru saanud.
  • Kõik seadmepoolsed turvaseadised ja hädaväljalülitused on aktiivsed ning nende laitmatut talitlust on kontrollitud.
  • Segaja sobib ettenähtud töötingimuses kasutamiseks.