Kasutaja kohustused

  • Järgige kohalikke kehtivaid õnnetuste vältimise ja ohutuseeskirju.
  • Järgige kõiki eeskirju, mis puudutavad töötamist raskete koormatega ja rippuvate koormate all.
  • Tagage kaitsevarustuse olemasolu. Veenduge, et personal kannaks kaitsevarustust.
  • Märgistage tööala.
  • Hoidke loata inimesed tööalast eemal.
  • Kui ilmastikuolud (nt jää teke, tugev tuul) ei võimalda ohutut tööd, siis katkestage töö.
  • Heitveetehnika seadmete kasutamisel tuleb järgida kohalikke heitveetehnika eeskirju.
  • Ohutuks ja toimivaks kinnitamiseks peavad ehituskonstruktsioonid ja vundamendid olema piisavalt tugevad. Ehituskonstruktsioonide/vundamendi ettevalmistuse ja selle sobivuse eest vastutab kasutaja.
  • Kontrollige olemasolevate projekteerimismaterjalide (koostejoonised, paigalduskoht, sisendi tingimused) terviklikkust ja õigsust.