Kasutaja kohustused

  • Paigaldus- ja kasutusjuhend peab olema töötajaskonna keeles kättesaadav.
  • Tagage töötajatele töödeks vajalik väljaõpe.
  • Tagage kaitsevarustuse olemasolu. Veenduge, et personal kannaks kaitsevarustust.
  • Tootel olevad ohutust ja märkusi puudutavad märgised peavad olema alati loetavad.
  • Töötajaid tuleb süsteemi talitluse vallas koolitada.
  • Ohtlikud komponendid seadme sees tuleb varustada kohapealsete puutekaitsetega.
  • Tähistage ja tõkestage tööpiirkond.
  • Mõõtke mürataset. Alates müratasemest 85 dB(A) kandke kuulmiskaitset. Märgistage tööala.