Käitusvahendid

Tihenduskorpus on täidetud parafiinõliga.

  • Lekked tuleb kohe kokku koguda.
  • Suuremate lekete korral teavitage klienditeenindust.
  • Defektse tihendi korral satub õli pumbatavasse vedelikku.
  • Kokkupuude nahaga: peske kokkupuutunud kohti põhjalikult vee ja seebiga. Kui esineb nahaärritusi, pöörduge arsti poole.
  • Silma sattumine: eemaldage kontaktläätsed. Loputage silma hoolikalt veega. Kui esineb silmaärritusi, pöörduge arsti poole.