Sisse/välja lülitamine

Segaja sisse- ja väljalülitamine toimub eraldi, kohapeal hangitava juhtplokiga (toitelüliti, lülitusseadis).

  • Kui segaja käivitub, ületatakse korraks nimivoolu.
  • Käivitusfaasis, kuni saavutatakse vool mahutis, on voolutarve endiselt pisut üle nimivoolu.
  • Töö ajal ei tohi nimivoolu enam ületada.

ETTEVAATUST! Materiaalse kahju oht! Kui segaja ei käivitu, lülitage see kohe välja. Mootori kahjustumine! Enne taassisselülitamist tuleb rike kõrvaldada.