Mitteotstarbekohane kasutamine

 

Segajaid ei tohi kasutada:

  • joogivesi
  • mitte-Newtoni vedelikud
  • puhastamata vedelikud, mis sisaldavad kõvu komponente, nagu kive, puitu, metalle jms
  • kergestisüttivad ja plahvatusohtlikud vedelikud puhtal kujul