Autoriõigus

Selle paigaldus- ja kasutusjuhendi autoriõiguste omanik on Wilo. Selle sisu ükskõik millist osa ei tohi paljundada, levitada ega konkurentsi eesmärgil loata kasutada ega teistele edastada.