Garantii ja vastutuse välistamine

Wilo ei anna garantiid ega võta vastutust eelkõige järgmistel juhtudel:

  • Ebapiisav häälestamine käitaja- või ostjapoolsete puudulike või valede andmete tõttu;
  • Selle juhendi eiramine
  • Mitteotstarbekohane kasutamine
  • Ebasobivad ladustamis- või transporditingimused
  • Vale paigaldamine või eemaldamine
  • Puudulik hooldus
  • Keelatud remonditööd
  • Puudulik aluspõhi
  • Keemilised, elektrilised või elektrokeemilised mõjud
  • Kulumine