Selle kasutusjuhendi kohta

See juhend on toote lahutamatu osa. Kasutusjuhendi järgimine on õige käsitsemise ja kasutamise eeldus:

  • lugege juhendit hoolikalt enne igasuguseid tegevusi.
  • Hoidke kasutusjuhendit alati kättesaadavas kohas.
  • Järgige kõiki toote andmeid.
  • Järgige tootel olevaid sümboleid.

Algupärane kasutusjuhend on saksa keeles. Kõik selle juhendi muud keeled on algupärase kasutusjuhendi tõlked.