Korpuse kattekihi parandamine

Suuremate kihipaksuste korral võib värvikiht elektrostaatiliselt laaduda.OHT! Plahvatusoht!Plahvatusohtlikus keskkonnas võib mahalaadimine põhjustada plahvatuse!

Kui kattekihti parandatakse, peab maksimaalne kattepaksus olema 2 mm (0,08 in)!