Korrashoid

  • Hooldustööd peavad olema tehtud eeskirjade järgi.
  • Teha tuleb ainult neid hooldustöid, mida on kirjeldatud selles paigaldus- ja kasutusjuhendis.
  • Leegikindlate vahede juures võib parandustöid teha ainult tootja ehituslikke nõudeid järgides. DIN EN 60079-1 tabelite 1 ja 2 andmete kohane remont ei ole lubatud.
  • Kasutada tohib ainult tootja määratud kruvisid, mille tugevusklass on vähemalt 600 N/mm² (38,85 pikka tonni jõudu/tolli²).