Tihenduskambri seireseadis (väline elektrood)

  • Ühendage väline elektrood ex-sertifikaadiga analüüsirelee abil! Selleks soovitatakse releed XR-4....
  • Läviväärtus on 30 kOhm.
  • Ühendamine peab toimuma sisemise ohutusega vooluringi kaudu!