Täht-kolmnurk-käivitus

 

  • Mootori kaitse seadistus sõltub paigaldusest.
    • Mootori kaitse mootori ahelas: Seadke mootori kaitse 0,58 × nimivoolule.
    • Mootori kaitse toitekaablis: Seadke mootori kaitse nimivoolule.
  • Maksimaalne käivitusaeg tähtlülituses: 3 s