Mootori mähise seire

Bimetall-anduriga

Ühendage bimetall-andur otse lülitusseadisesse või analüüsirelee kaudu.
Ühendusväärtused: max 250 V (AC), 2,5 A, cos φ = 1

Bimetall-anduri soonte tähistus

Temperatuuripiiraja

20, 21

Bimetall-anduri ühendus

Temperatuuriregulaator ja -piiraja

21

Kõrge temperatuuri ühendus

20

Keskmine ühendus

22

Madala temperatuuri ühendus

PTC-anduriga

Ühendage PTC-andur analüüsirelee kaudu. Selleks soovitatakse releed „CM-MSS“.

PTC-anduri soonte tähistus

Temperatuuripiiraja

10, 11

PTC-anduri ühendus

Temperatuuriregulaator ja -piiraja

11

Kõrge temperatuuri ühendus

10

Keskmine ühendus

12

Madala temperatuuri ühendus

Lähteolek temperatuuriregulaatori ja -piiraja korral

Termilise mootoriseire korral bimetall- või PTC-anduritega määratakse kindlaks paigaldatud anduri reageerimistemperatuur. Olenevalt termilise mootoriseire versioonist peab reageerimistemperatuuri saavutamisel ilmnema järgmine lähteolek:

  • Temperatuuripiiraja (1 temperatuuriahel):
  • Reageerimistemperatuuri saavutamisel peab toimuma väljalülitumine.
  • Temperatuuriregulaator ja -piiraja (2 temperatuuriahelat):
  • Madala reageerimistemperatuuri saavutamisel võib toimuda automaatse taaskäivitusega väljalülitamine. Kõrge reageerimistemperatuuri saavutamisel peab toimuma käsitsi taaskäivitamisega väljalülitamine.

Lisateavet saate plahvatusohtliku piirkonna kaitset käsitleva peatüki lisast.