Kolmefaasilise vahelduvvoolumootori ühendus

  • Vabade kaabliotstega ühenduskaabel.
  • Kaasasolev ühendusskeem sisaldab täpseid andmeid ühenduskaabli kohta:
    • Kaabli versioon
    • Soonte tähistus
  • Ühendage ühenduskaabel kohapealse juhtseadmega.

Toiteühenduse soonte tähistus otsesisselülituse korral

U, V, W

Võrguühendus

PE (gn-ye)

Maandus

Toiteühenduse soonte tähistus täht-kolmnurk-sisselülituse korral

U1, V1, W1

Võrguühendus (mähise algus)

U2, V2, W2

Võrguühendus (mähise lõpp)

PE (gn-ye)

Maandus