Tõsteseadmete kasutamine

Tõsteseadmete (tõsteseade, kraana, kett-tõstuk jne) kasutamisel tuleb järgida järgmisi punkte.

 • Kandke standardi EN 397 kohast kiivrit.
 • Järgige kohalikke eeskirju tõsteseadmete kasutamise kohta.
 • Tõsteseadme korrektne kasutamine on käitaja kohustus.
 • Kinnitusvahend
  • Kasutada tuleb seadusega ette nähtud ja lubatud kinnitusvahendeid.
  • Valige kinnitusvahendid kinnituspunkti järgi.
  • Kinnitage kinnitusvahendid eeskirjade kohaselt kinnituspunkti külge.
 • Tõsteseade
  • Kontrollige enne kasutamist tõrgeteta talitlust.
  • Piisav kandevõime.
  • Tagage kasutamise ajal stabiilne asend.
 • Tõstmine
  • Toode ei tohi tõstmise ja langetamise ajal kinni jääda.
  • Ärge ületage maksimaalset lubatavat kandevõimet.
  • Vajaduse korral (nt piiratud nähtavuse korral) tuleb kasutada koordineerimiseks teise inimese abi.
  • Inimesed ei tohi viibida rippuva koorma all.
  • Ärge juhtige koormat üle töökohtade, kus asuvad inimesed!